Νέα σχετικά με το έργο

IMG_1858.jpg

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους απώτερους στόχους του έργου. 

170.jpg

Τα κυριότερα γεγονότα του δεύτερου εξαμήνου.

170.jpg

Τα κυριότερα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου.

64857.jpg

Η 3η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι εταίροι συζήτησαν την μέχρι στιγμής πρόοδο καθώς και τις προγραμματισμένες δραστηριοτήτες για το επόμενο εξάμηνο.