Νέα σχετικά με το έργο

IMG_1858.jpg

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους απώτερους στόχους του έργου. 

170.jpg

The highlights from the second project period.

170.jpg

The highlights from the first project period.

64857.jpg

The 2nd project meeting had to be held online.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο