Νέα σχετικά με το έργο

IMG_1858.jpg

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους απώτερους στόχους του έργου. 

170.jpg

Τα κυριότερα γεγονότα του δεύτερου εξαμήνου.

170.jpg

Τα κυριότερα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου.

64857.jpg

Η 3η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι εταίροι συζήτησαν την μέχρι στιγμής πρόοδο καθώς και τις προγραμματισμένες δραστηριοτήτες για το επόμενο εξάμηνο.

64857.jpg

Η 2η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Robert Pirker

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215  

pirker@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο