Εναρκτήρια συνάντηση στο Γράτζ της Αυστρίας

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2019 στο Γράτζ της Αυστρίας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, με σκοπό να συζητήσουν τις δραστηριότητες του έργου καθώς και τον ρόλο τους. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον οργανισμό τους και να γνωριστούν μεταξύ τους.    
 

Ιδιαίτερη προσοχή δώθηκε στη κοινή γραμμή αναφορικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και στις κύριες δραστηριότητες του έργου. Συζητήθηκε επίσης η διαχείριση και ο συντονισμός, καθώς και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

 

Τέλος, οι εταίροι επισκέπτικαν μια οικοδομή στο Γράτζ όπου κατασκευάζονται πολυώροφα ξύλινα κτήρια, τα οποία πρόκειται να διατεθούν για τη στέγαση κοινωνικά ευάλωτων με την μέριμνα του δημοσίου.

 

Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας θα λάβει μέρος στη Βαλένθια τον Ιούνιο 2020.     

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Robert Pirker

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215  

pirker@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο