Η κοινοπραξία

Ελλάδα

marca_UPV_principal_negro300.png

Ισπανία

LVT LOGO_PNG.png

Λετονία

Holzcluster_Logo_RGB_groß.png

Αυστρία

Συντονιστής του έργου

Woodpolis_logo_at_the_heart_of_wood_pien

Φινλανδία

EXELIA_LOGO_.png

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Robert Pirker

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215  

pirker@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο