Δράσεις 1ου εξαμήνου

Τους πρώτους μήνες του έργου πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή έρευνα για να προσδιοριστεί το σύνολο των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται από τους εκπαιδευόμενους WBL στον τομέα των κατασκευών για να εκτελέσουν ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές και μέθοδους επεξεργασίας ξύλου. Οδηγός αυτής της έρευνας ήταν η μεθοδολογίας που ανέπτυξε η EXELIA σε συνεργασία με όλους τους εταίρους. 

Επιπλέον, οι εταίροι πραγματοποίησαν δευτερογενής έρευνα σε μαθητείες του κατασκευαστικού κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την αναγνώριση των τάσεων στην παροχή δεξιοτήτων.

Η έκθεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αναπτύχθηκε με βάση τα στοιχεία που συλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Robert Pirker

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215  

pirker@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο