Δράσεις 2ου εξαμήνου

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, οι εταίροι διαμόρφωσαν τις εκπαιδευτικές ενότητες του UPWOOD.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν σε ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο και παρουσιάζουν συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και ικανοτήτες που απαιτούνται στον κατασκευαστικό κλάδο όσο αφορά τις ξύλινες κατασκευές.                                                                                                 

 

Οι μαθησιακές ενότητες έχουν ορίστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκτυο ECVET και σε καθεμία ορίζεται: ο τίτλος, θεματική, οι μαθησιακοί στόχοι, οι προϋποθέσεις, ο αριθμός μαθησιακού υλικού (σημειώσεις διαλέξεων, παρουσιάσεις , περιπτωσιολογικές μελέτες, συχνές ερωτήσεις), προγραμματισμένη διάρκεια της εκπαιδευτικής μονάδας και αναφορές.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Robert Pirker

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215  

pirker@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο